Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij een bezoek aan Het leukste Reisje van Nederland gelden de bezoekvoorwaarden.

ACTIEVOORWAARDEN

Voor een bezoek dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
Tickets zijn geldig tijdens Het leukste reisje van Nederland 2019.
Tickets kunnen eenmalig gebruikt worden.
Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis entree.
Museumkaarthouders hebben gratis entree.

BankGiro Loterij VIP-KAART

Per VIP-KAART kan je een gratis ticket + 3 gratis vrienden tickets bestellen.
Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
Additionele tickets kosten € 17,50.

NS Dagretour Coupon

Na aanschaf van de NS Dagretour ontvang je per mail de couponcode. Deze dient verzilvert te worden www.ns.nl/couponcode.

PRIVACYVERKLARING SPOORWEGMUSEUM

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.hetleukstereisjevannederland.nl. Spoorwegmuseum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor Spoorwegmuseum is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

Spoorwegmuseum, gevestigd aan Maliebaan 16 3581 XW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.spoorwegmuseum.nl
Maliebaan 16 3581 XW
Utrecht
Tel.: 030-23062602

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spoorwegmuseum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - E-mailadres
  • - Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • - Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • - Bankrekeningnummer bij aanschaf tickets.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spoorwegmuseum.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Spoorwegmuseum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • - Het afhandelen van jouw betaling
  • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine
  • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • - Spoorwegmuseum analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
  • - Je te benaderen als je mee hebt gedaan met een prijsvraag

Delen van persoonsgegevens met derden

Spoorwegmuseum deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spoorwegmuseum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Spoorwegmuseum jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spoorwegmuseum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Spoorwegmuseum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
[Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spoorwegmuseum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spoorwegmuseum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou te legitimeren aan de balie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spoorwegmuseum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spoorwegmuseum.nl